ఫిబ్రవరి 2020 ఆన్‌లైన్ ఎడిషన్

 

 

"వందే శంభుముమాపతిం సురగురం వందే జగత్కారణం

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్"

 

ఆదిదేవుడు లింగరూపుడై ఉద్భవించిన పర్వదినం మహాశివరాత్రి.

(ఫిబ్రవరి 21) అమావాస్య చీకట్లలో సృష్టి కనుమరుగైపోకుండా

ముందుగానే శివుడు వెలుగుల స్తంభంగా వెలిశాడు. హరహర

మహాదేవ ఘోషలతో ఆనాడు దేవతలంతా చేసిన శివపూజ నేటికీ

మనకు సంప్రదాయమై నిలిచింది. ఈ పర్వదినాన ఉపవాస జాగరణలతో

శివభక్తులు లింగోద్భవ పుణ్యకాలం కోసం వేయికళ్లతో నిరీక్షిస్తారు.

మహాభిషేకాలతో, శివరాత్రి ప్రభలతో, కోడెమొక్కులతో, పార్వతీ

కల్యాణాలతో శైవధామాలన్నీ కైలాస కోలాహలంగా మారిపోతాయి.

 

ఆ మహాదేవుని తొలిరూపం సూర్యుడే అని చెబుతారు. సూర్యదేవుని

మనవారు ప్రత్యక్ష శివునిగానూ నారాయణునిగానూ కూడా దర్శించారు.

అటువంటి సూర్యుడు అవతరించిన రథసప్తమి మనకు ఈనెలలోనే

(ఫిబ్రవరి 1) వస్తోంది. విష్ణుసహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని అందించిన భీష్ముని

పేరుమీదుగా ఏర్పడిన భీష్మ ఏకాదశి కూడా ఈ వరుసలో వచ్చే

విశిష్ట పర్వమే. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన శివాలయాల

పరిచయంతో కూడిన శివదర్శనం చిరు పుస్తకాన్ని

ఈనెల ప్రత్యేక అను బంధంగా అందిస్తున్నాం.

 

ఫిబ్రవరి 2020 భక్తి పత్రిక గురించి మరింత తెలుసుకొనుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి....

oil
santoor

Other Magazines