మార్చి 2020 ఆన్‌లైన్ ఎడిషన్

 

 

"సర్వకాలకృతం మన్యే భవతాం చ యదప్రియం

సపాలో యద్వశే లోకో వాయోరివ ఘనావళిః"

 

మన తెలుగు కాల చక్రానికి అరవై ఆకులుంటాయి. చాంద్రమానాన్ని

అనుసరించి కాలం నడుస్తూ జీవులకు వయసులు పెంచుతూ

పోతుంది. ఈనెల 25న వికారి వెళ్లిపోయి శ్రీశార్వరి నామ

సంవత్సరం అడుగు పెడుతోంది. తెలుగు వారికి ఉగాది

శుభప్రదమైన వేడుక. కోటి కొత్త ఆశల్ని చిగురింపచేస్తూ సరికొత్త

ఉత్సాహాల మొగ్గలు తొడుతుంది. వసంత రుతువును

వల్లెవాటుగా ధరించి కోయిల పాటల సందళ్లతో విచ్చేస్తుంది.

షడ్రుచుల వేపపూత ప్రసాదం విలక్షణమైన ఉగాది సందేశమై

మన జిహ్వలను చైతన్య పరుస్తుంది.

 

పంచాంగవేత్తలు గ్రహచలనాలను కాలగమనాన్ని సమన్వయ

పరచి నూతన సంవత్సర పంచాంగాన్ని ఘడియ, విఘడియ

సైతం తేడా రాకుండా సృష్టించి పెడతారు. దేశ కాలమాన

స్థితిగతుల్ని, పాడిపంటల ప్రాభవాన్ని సూచిస్తారు. ఆయా రాశుల

వారికి నూతన సంవత్సరంలో అనుకూల ప్రతికూల పవనాలు

ఎట్లా వీచబోతున్నాయో కందాయ ఫలాలు చెబుతాయి. ఉగాది

పండుగ రోజు ఇంటిని తోరణాలతో అలంకరించుకుని శుచిగా

ప్రసాదం స్వీకరించి పంచాంగ శ్రవణం చేయడం మన సంప్రదాయం. శ్రీశార్వరి నూతన ఉగాది అందరికీ శుభప్రదంగా, లాభదాయకంగా

ఉండాలని మనసా కోరుకుంటున్నాం.

 

మార్చి 2020 భక్తి పత్రిక గురించి మరింత తెలుసుకొనుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి....

oil
santoor

Other Magazines