భక్తి పత్రిక ఏప్రిల్ 2019

Availability : In Stock

చైత్రేమాసే జగద్బ్రహ్మా ససర్జ ప్రథమేహని
శుక్ల పక్షేసమగ్రంతు తథా సూర్యోదయే సతి

తాజాపూలు, తాజాపండ్లు పబాగా పండే ఈ వసంత వేళ నూతన ఉగాది మన గడపలకు మామిడి తోరణాలు కడుతుంది. ఏప్రిల్ 6న శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం వసంత సోయగాలతో ఆవిష్కృతమౌతుంది. నూతన పంచాంగాలు శ్రీవికారి ఫలితాలను రాశుల వారీగా విశద పరుస్తాయి. ఈ నూతన సంవత్సరం అందరికీ నిత్య కల్యాణం పచ్చ తోరణంగా నిత్యం సుఖశాంతుల పున్నములు పంచుతూ సాగాలని మనసా కోరుకుంటున్నాం.

అలాగే ఈ చైత్రంలోనే సీతారామ కల్యాణం వస్తుంది. శ్రీ సీతారాముల పేర్లు చెబితేనే భరతావని పులకించి పోతుంది. మన తెలుగు జాతి పరవశంతో పొంగిపోతుంది. ముఖ్యంగా తెలుగు నాట ఎందరో దేవుళ్లకి పెళ్లిళ్లు చేస్తారు గానీ.. సీతారాముల కల్యాణం మాత్రం ప్రత్యేకమైంది. ఆలయాలో.. ఊరూవాడలలో పది ఇళ్లు ఉన్న పల్లెల్లో కూడా రాములోరి పెళ్లి పందిళ్లు వెలస్తాయి. వడపప్పు..పానకాల మేళతాళాలతో సీతారాముల వారి కళ్యాణ శోభ వెలిగిపోతుంది.
₨ 51.00
Not Rated Yet