భక్తి పత్రిక జనవరి 2019

Availability : In Stock

ఆధ్యాత్మిక రచనతో అలరిస్తుంది...
తాత్విక ప్రభోదాలతో పరవశింప చేస్తుంది...
ధార్మిక బోధనలతో దైవత్వాన్ని వర్షిస్తుంది భక్తి పత్రిక...

ప్రతి నెలా వచ్చే పండగల ప్రాశస్తాలను వివరిస్తుంది...
ధర్మ సందేహాలను నివృత్తి చేస్తుంది...
తిథులు, మాస ఫలాలు మీ చేతిలో ఉంచుతుంది భక్తి పత్రిక...

వీటితో పాటు నెలనెలా ఓ చిరు పుస్తకం కూడా పాఠకులకు భక్తితో అందిస్తుంది...

ఇక ఎందుకు ఆలస్యం... ఈ నెల 'భక్తి' పత్రికను పొందేందుకు క్లిక్‌ చేయండి...
₨ 51.00
Not Rated Yet