భక్తి పత్రిక ఆగష్టు 2019

Availability : In Stock

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకై క దీపాంకురాం
శ్రీ మన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవత్ బ్ర హ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం తరైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రి యా

సర్వశుభాలనూ ప్రసాదించే వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఆగస్టు 9) వస్తోంది. ఈ శ్రావణపర్వం కోసం ముత్తయిదువలంతా వేయికళ్లతో నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు. పండ్లు పూలు అమ్మవారి కోసమే అన్నట్లు విరివిగా వస్తాయి. లేతపచ్చని తమలపాకులు పేరంటానికి శోభ తెస్తాయి. ఈ శ్రావణమాసంలో చిత్తడి చినుకుల మధ్య పెద్ద ముత్తయిదువలు, కొత్త పెళ్లికూతురులు పసుపు పారాణి పాదాలతో పిలిచిన వారికి ప్రమోదం చేకూరుస్తూ తరలి వస్తారు. పట్టుపావడాల రెపరెపలతో, జడకుచ్చుల సయ్యాటలతో వీధి నిండా నడుస్తూ వచ్చే కన్నెపిల్లలు శ్రావణలక్ష్మికిచ్చే హారతుల్లా గుబాళిస్తారు. ఈ శ్రావణం నవవధువులకు పుట్టింటికి, అత్తవారింటికి ఆధ్యాత్మిక సేతువులా నిలుస్తుంది. ఏడాదిలో శ్రావణంలాంటి సందడి మాసం మరొకటి లేదు.
₨ 51.00
Not Rated Yet