డిసెంబర్ 2018 ఆన్‌లైన్ ఎడిషన్

 

 

ఆధ్యాత్మిక రచనతో అలరిస్తుంది...

తాత్విక ప్రభోదాలతో పరవశింప చేస్తుంది...

ధార్మిక బోధనలతో దైవత్వాన్ని వర్షిస్తుంది భక్తి పత్రిక...

 

ప్రతి నెలా వచ్చే పండగల ప్రాశస్తాలను వివరిస్తుంది...

ధర్మ సందేహాలను నివృత్తి చేస్తుంది...

తిథులు, మాస ఫలాలు మీ చేతిలో ఉంచుతుంది భక్తి పత్రిక...

వీటితో పాటు నెలనెలా ఓ చిరు పుస్తకం కూడా

పాఠకులకు భక్తితో అందిస్తుంది..

 

భక్తి పత్రిక... ముక్తి వేదిక

భక్తి పత్రిక... ధర్మ దీపిక

భక్తి పత్రిక... ఆర్ష పుత్రిక...

 

డిసెంబర్ 2018 భక్తి పత్రిక గురించి మరింత తెలుసుకొనుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి....

oil
santoor

Other Magazines