మే 2017 ఆన్‌లైన్ ఎడిషన్

 

 

"నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే

నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే"

శ్రీరామదూతగా ఘనకీర్తి పొందిన కార్యశూరుడు...

రామబంటు అయినా ఆ రామునికి దీటుగా పూజలు అందుకుంటున్న

సర్వసద్గుణవంతుడు శ్రీహనుమాన్... భక్తులు ఆనందోత్సహాలతో...

భక్తిప్రపత్తులతో జరుపుకునే హనుమజ్జయంతి మే 21వ తేదీన రానుంది.

మే6న అన్నవరం సత్యదేవుని కల్యాణ శుభముహూర్తం ఉన్నది...

కోరిన వరాలిచ్చే శ్రీసత్యనారాయణస్వామిని ప్రతివరూ స్మరించుకుంటారు...

మే సంచికతో పాటు సత్యనారాయణస్వామి వ్రతవిధానాన్ని

చిరుపుస్తకంగా ఉచితంగా అందుకోండి.

ఈ వైశాఖం మహానీయుల జన్మోత్సవ పర్వంగా భాసిల్లనుంది...

మే 1న శ్రీమద్రామానుజుల జయంతి సందర్భంగా వెయ్యేళ్లనాడు

అసమానతలపై సమరశంఖం పూరించిన సమతాయోగికి

అంజలి ఘటిస్తున్నాం. తన జీవితాన్ని రామభక్తికి ధారపోసిన

త్యాగరాజు జయంతి కూడా మే1నే కలిసివచ్చింది. మే 5న

సీతాజయంతి, వాసవి కన్యక జయంతి, మే 9న నృసింహ జయంతి,

తరిగొండ వెంగబాంబ జయంతి, మే 11న నారద జయంతి,

మే 10న ప్రపంచమంతా జరుపుకునే బుద్ధ పూర్ణిమ వేళ

అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం.

 

మే 2017 భక్తి పత్రిక గురించి మరింత తెలుసుకొనుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి....

oil
santoor

Other Magazines